banner
Thứ 7, ngày 3 tháng 12 năm 2022
Tài liệu Kỳ họp Chuyên đề HĐND huyện
15-11-2022
STT Trích yếu Tải về
1 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 huyện Đăk Tô Dự thảo Nghị quyết
Phụ lục kèm theo
2 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hỗ trợ trồng rừng sản xuất tập trung giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Đăk Tô. Dự thảo Nghị quyết
Phụ lục kèm theo
3 Tờ trình Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Đăk Tô Tờ trình 86/TTr-UBND
Phụ lục kèm theo
4 Tờ trình Về việc xin phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hỗ trợ trồng rừng sản xuất tập trung giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Đăk Tô Tờ trình 87/TTr-UBND
Phụ lục kèm theo
 
 


BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN
Số lượt xem:119
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK TÔ - TỈNH KON TUM
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Sa Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Địa chỉ: số 217 Lê Duẩn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3831.209, Fax: 0260.3831.209; Email: ubnddakto-kontum@chinhphu.vn.
374666 Tổng số người truy cập: 251 Số người online:
TNC Phát triển: