Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện

Tài liệu họp thường kỳ Quý I năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2019
Thực hiện Quy chế làm việc, UBND huyện tổ chức cuộc họp thường kỳ Quý I năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2019.

UBND huyện đăng tài liệu phiên họp  thường kỳ Quý I năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2019 để các đồng chí tham dự tải về, nghiên cứu trước (Bấm vào đây để tải về).