Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện

Lịch công tác từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác từ ngày 01/02/2021 đến ngày 09/02/2021 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tải về để tham khảo, sử dụng.

 

Bấm vào đây để tải về./.