CÔNG DÂN

Thông báo

Tuyển sinh Công dân tốt nghiệp đại học ngành ngoài, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân năm 2021
Thực hiện Thông báo số 1177/TB-CAH, ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Công an huyện Đăk Tô về việc Tuyển sinh Công dân tốt nghiệp đại học ngành ngoài, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân năm 2021

Bấm vào đây để xem Thông báo hoặc tải về./.