CÔNG DÂN

Thông báo

Triển khai khảo sát bộ chỉ số DDCI năm 2021
Thực hiện Công văn số 1828/SKHĐT-XTĐT, ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh về việc tuyên truyền về triển khai khảo sát bộ chỉ số DDCI năm 2021

Bấm vào đây để xem hoặc tải về./.