banner
Thứ 7, ngày 9 tháng 12 năm 2023
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Tô năm 2023
9-11-2023
Ngày 07/11/2023, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô ban hành Thông báo số 53/TB-UBND về Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023.

Theo đó, sau khi xem xét đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023 huyện Đăk Tô tại Báo cáo số 01/BC-HĐTD ngày 07/11/2023 về kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023 (vòng 1), Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023, cụ thể như sau:

Tổng số thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: 103 người. Trong đó:

- Số thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển vòng 2: Không;

- Số thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2: 103 người.

Xem Danh sách thí sinh đủ điểu kiện dự tuyển vòng 2 theo Thông báo số 53/TB-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô tại đây./.
Ban Biên tập Trang TTĐT huyện
Số lượt xem:665

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK TÔ - TỈNH KON TUM
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Sa Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Địa chỉ: số 217 Lê Duẩn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3831.209, Fax: 0260.3831.209; Email: ubnddakto-kontum@chinhphu.vn.
684899 Tổng số người truy cập: 1371 Số người online:
TNC Phát triển: