banner
Thứ 2, ngày 29 tháng 5 năm 2023
Bám sát nghị quyết, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội
28-4-2023

Xác định, để thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng bộ các cấp, Huyện Đăk Tô đã chú trọng triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy đảng và hệ thống chính quyền các cấp. Cùng với đó, huyện chú trọng phát huy tinh thần đoàn kết trong Nhân dân, nỗ lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Bám sát nghị quyết, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội

CT

Thay đổi giống cây trồng để phát triển kinh tế gia đình
Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, huyện Đăk Tô tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế; huy động, quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính nhằm phát triển kinh tế - xã hội; vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo định hướng của địa phương; đẩy mạnh ứng dụng khoa học vào sản xuất nông nghiệp và cơ giới hóa nông nghiệp gắn với liên kết theo chuỗi giá trị; hướng dẫn người dân, nhất là các hộ đồng bào DTTS vay vốn, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay để đầu tư phát triển sản xuất; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã. Bằng sự nỗ lực chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính trị các cấp, đến hiện tại, huyện Đăk Tô đã đạt những kết quả nổi bật: Tính đến cuối năm 2022, tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm đạt 19.157ha (tăng 5,4% so với năm 2021); trồng mới 469,6ha rừng (đạt 104,4% so với kế hoạch,) 60.490 cây xanh phân tán (đạt 121% so với kế hoạch). Tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 890 tỷ đồng (đạt 104,7% so với kế hoạch). Tính đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm còn 11,83% (giảm 3,24% so với năm 2021).
Bên cạnh đó, cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” đã đạt được những kết quả quan trọng. Đến nay, đối với các hộ đồng bào DTTS nghèo và cận nghèo, có 1.305 hộ biết áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; 261 hộ biết tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã; 776 hộ có đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện./
THANH HUYỀN - Trung tâm VHTTDL&TT huyện
Số lượt xem:40

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK TÔ - TỈNH KON TUM
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Sa Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Địa chỉ: số 217 Lê Duẩn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3831.209, Fax: 0260.3831.209; Email: ubnddakto-kontum@chinhphu.vn.
504055 Tổng số người truy cập: 694 Số người online:
TNC Phát triển: