banner
Thứ 2, ngày 29 tháng 5 năm 2023
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
22-4-2023

Ngày 20 tháng 3 năm 2023, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 85/QĐ-UBND về Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum với các nội dung cụ thể như sau:
1. Điều chỉnh hướng tuyến kè sông Đăk Tờ Kan
(đoạn từ cầu 42 đến đường Nguyễn Thị Minh Khai) để phù hợp với hiện trạng địa hình, dòng chảy
của dòng sông hiện nay; phù hợp với nguồn lực đầu tư của Nhà nước.

2. Điều chỉnh cục bộ khu đất có ký hiệu số 6, diện tích khoảng 6.100m(vị trí kho lương thực cũ tại khối 3, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô) từ đất hành chính sự nghiệp thành đất công cộng, thương mại dịch vụ để đầu tư xây dựng chợ.
3. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch
(bổ sung quy hoạch) một phần khu đất có ký hiệu DL, diện tích khoảng 19.800 m2 (làng Đăk Rao Lớn, thị trấn Đăk Tô) từ đất ở làng đồng bào dân tộc thiểu số sang đất tôn giáo. (Có bản vẽ điều chỉnh cục bộ quy hoạch kèm theo)
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô
a) Nghiên cứu lựa chọn hình thức đầu tư xây dựng công trình chợ cho phù hợp với quy định của pháp luật về phát triển và quản lý chợ, luật quản lý tài sản công; nghiên cứu, đầu tư hạ tầng đảm bảo cho việc hoạt động, khai thác chợ, an toàn giao thông tại khu vực.
b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh về tính đầy đủ, chính xác, hợp lệ của hồ sơ, tài liệu, số liệu; điều kiện, nguyên tắc, trình tự điều chỉnh quy hoạch và các nội dung liên quan trong hồ sơ đề nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch nêu trên.
c) Tổ chức công bố, công khai nội dung điều chỉnh cục bộ nêu trên; tổ chức quản lý, cập nhật vào các đồ án quy hoạch đô thị có liên quan, đảm bảo
phù hợp với Quy chuẩn quốc gia về Quy hoạch xây dựng; triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, đất đai, đầu tư, xây dựng và pháp luật hiện hành liên quan; không làm thất thoát tài sản, ngân sách nhà nước.
2. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung kiểm tra và trình phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch; hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô triển khai thực hiện các nội dung theo Quyết định này.

Điều 3. Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Xem chi tiết Quyết định 85/QĐ-UBND tại đây
Có bản vẽ điều chỉnh cục bộ quy hoạch kèm theo
Bản vẽ 1
Bản vẽ 2 
Bản vẽ 3

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN
Số lượt xem:278

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK TÔ - TỈNH KON TUM
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Sa Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Địa chỉ: số 217 Lê Duẩn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3831.209, Fax: 0260.3831.209; Email: ubnddakto-kontum@chinhphu.vn.
504030 Tổng số người truy cập: 614 Số người online:
TNC Phát triển: