banner
Thứ 7, ngày 15 tháng 6 năm 2024
Tài liệu kỳ họp Chuyên đề (tháng 11/2023) HĐND huyện
31-10-2023
STT TRÍCH YẾU TẢI VỀ
1 Thông báo nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp chuyên đề (tháng 11/2023) Thông báo
2 Giấy mời dự kỳ họp chuyên đề Giấy mời
3 Giấy triệu tập đại biểu Giấy triệu tập
4 Tờ trình UBND huyện miễn nhiệm ông Nguyễn Xuân Tâm Tờ trình
5 Tờ trình UBND huyện bầu bổ sung ông Đặng Quang Mạnh Tờ trình
7 Dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm thành viên UBND huyện (ông Tâm) Dự thảo Nghị quyết
8 Dự thảo Nghị quyết bầu bổ sung thành viên UBND huyện (ông Mạnh) Dự thảo Nghị quyết
9 Tờ trình UBND huyện đăng ký nội dung trình kỳ họp chuyên đề Tờ trình
9 Tờ trình UBND huyện điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 2023 Tờ trình
PL điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 2023 Phụ lục TT 65
Dự thảo NQ Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023 huyện Đăk Tô
 
Dự thảo Nghị quyết
10 Tờ trình  UBND huyện điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023 Tờ trình
Phụ lục điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023 Phụ lục
 Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023 Dự thảo Nghị quyết
11

Tờ trình UBND huyện điều chỉnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện năm 2023

Tờ trình

Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện năm 2023

Dự thảo Nghị quyết

 

Số lượt xem:595

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK TÔ - TỈNH KON TUM
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Sa Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Địa chỉ: Số 22 đường Trần Hưng Đạo, khối 3 thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3831.209, Fax: 0260.3831.209; Email: ubnddakto-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

841483 Tổng số người truy cập: 1869 Số người online:
TNC Phát triển: