Tin trong huyện

Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày 24/6/2016, HĐND huyện Đắk Tô tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đến dự Kỳ họp có đồng chí Kring Ba – Phó chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Đặng Thanh Long – Trưởng ban nội chính tỉnh - Tổ trưởng Tổ cấp ủy phụ trách địa bàn huyện Đăk Tô, các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện, Đồng chí Nguyễn Xinh – Bí thư Huyện ủy Đắk Tô, các đồng chí Thường trực HĐND huyện khóa XII, Chủ tịch, các phó Chủ tich UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, ngành của huyện; Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn và 30 ông, bà trúng cử đại biểu HĐND huyện Đắk Tô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp, Sau khi đồng chí Châu Văn Hiệp – Chủ tịch HĐND huyện khóa XII, chủ tọa kỳ họp phát biểu khai mạc kỳ họp, các đại biểu đã được nghe Thường trực Ủy ban bầu cử huyện báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Xinh – Bí thư huyện ủy, HĐND huyện đã tiến hành bầu cử các chức danh HĐND, UBND huyện, Hội thẩm toàn án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Nguyễn Xinh – Bí thư huyện ủy trao giấy chứng nhận đại biểu cho các đại biểu trúng cử đại biểu HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Kết quả: HĐND huyện đã bầu ông Châu Văn Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện; ông Cao Trung Tin – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND huyện; bà Dương Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch HĐND huyện, tái đắc cử Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Đỗ Quốc Việt - ủy viên Thường trực HĐND huyện, trúng cử Phó Chủ tịch HĐND huyện; các ông Ngô Văn Liêm – Phó Chủ tịch UBND huyện và ông Sa Phương – Phó Chủ tịch UBND huyện tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện; bầu 10 ông, bà vào Ban kinh tế - xã hội; 09 ông, bà vào Ban pháp chế; 07 ông, bà vào Ban dân tộc; bầu 15 ông, bà Ủy viên UBND huyện và 21 ông, bà Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng chí Nguyễn Xinh tặng hoa chúc mừng các ông (bà) trúng cử chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện và chức danh Trưởng, phó các ban: Kinh tế - xã hội, Ban dân tộc, ban Tư pháp.