HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO HUYỆN

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
Ngày 22/7/2019, UBND huyện Đăk Tô đã ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn huyện Đăk Tô đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện đạt kết quả Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu theo Quyết định số 1466/QĐ-UBND, ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh trên địa bàn huyện. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước về việc phát triển cây dược liệu gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường,...
HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG HUYỆN
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đăk Tô tổ chức giám sát, phản biện xã hội năm 2019 Từ ngày 28/8/2019 đến ngày 30/8/2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đăk Tô đã tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với phụ nữ đơn thân đang nuôi con theo quy định của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, ngày 21/10/2013 của Chính phủ tại địa bàn các xã Đăk Trăm, Ngọc Tụ và Văn Lem.
AN NINH - PHÁP LUẬT
UBND thị trấn Đăk Tô, Ban chỉ đạo PCTP – TTXH và XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019” Thực hiện kế hoạch số 320/KH-CAH ngày 22/5/2019 của Công an huyện Đăk Tô về tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019. Ngày 16/8/2019, UBND thị trấn Đăk Tô, Ban chỉ đạo PCTP – TTXH và XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019”. Tới dự có...

GIỚI THIỆU

LỊCH CÔNG TÁC, TÀI LIỆU, PHẦN MỀM

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

KHẢO SÁT VỀ BỘ PHẬN MỘT CỬA

Bạn đánh giá tinh thần, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, công chức tại Bộ phận Một cửa huyện và Bộ phận Một cửa các xã, thị trấn trên địa bàn huyện như thế nào

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 175760
Số người đang truy cập: 2