THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
UBND huyện Đăk Tô tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Nhằm kịp thời động viên các cá nhân có thành tích trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong ngày 15/3/2021, UBND huyện Đăk Tô đã tổ chức Hội nghị khen thưởng đối với các cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm 2021 trên địa bàn huyện.

GIỚI THIỆU

LỊCH CÔNG TÁC, TÀI LIỆU, PHẦN MỀM

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

ĐÁNH GIÁ TRỰC TUYẾN

Bạn đánh giá tinh thần, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, công chức tại Bộ phận Một cửa huyện và Bộ phận Một cửa các xã, thị trấn trên địa bàn huyện như thế nào

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 466854
Số người đang truy cập: 3

SƠ ĐỒ TRANG TTĐT