HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO HUYỆN
Chiều ngày 18/7/2016, đồng chí Cao Trung Tin – Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì buổi lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Trưởng các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện.

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH