Tin trong huyện

Ủy ban bầu cử huyện Đăk Tô họp triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 7/4/2021, tại phòng họp Huyện ủy. Ủy ban bầu cử huyện Đăk Tô đã tổ chức cuộc họp để triển khai công tác bầu cử. Đồng chí Bùi Tiến Lý – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử huyện chủ trì cuộc họp.

Tham dự còn có đồng chí Đặng Hoàng Nam - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử huyện; đồng chí Ngô Văn Liêm – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử huyện và các đồng chí là thành viên Ủy ban bầu cử huyện.

Đồng chí Bùi Tiến Lý quán triệt các nội dung tại cuộc họp

Theo báo cáo, huyện Đăk Tô có trên 31.000 cử tri tham gia bầu cử. Hiện đã thực hiện xong công tác hiệp thương lần thứ 2 để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với số đại biểu được bầu là 57 đại biểu phân bổ giới thiệu (trong đó: Tái cử là 14, chiếm tỷ lệ 46,67%; nữ là 25, chiếm tỷ lệ 43,85%; dưới 40 tuổi là 27, chiếm tỷ lệ 47,4%; ngoài Đảng là 12, chiếm tỷ lệ 21,05%; dân tộc thiểu số 24 người tỷ lệ 42,10%). Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, an ninh trật tự đảm bảo. Các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi công tác diễn ra công khai, dân chủ; đã hoàn thành việc phê duyệt khu vực bỏ phiếu theo quy định. Đồng thời, theo kế hoạch đến ngày 10/4/2021 các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử phối hợp Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và UBND các xã, thị trấn nơi ứng cử viên cư trú tiến hành tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri theo hướng dẫn. Tính đến nay, Uỷ ban bầu cử huyện chưa nhận được đơn thư đề  nghị, khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến công tác bầu cử Đại biểu Quốchội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thành viên Ban chỉ đạo báo cáo tiến độ triển khai công tác bầu cử tại các xã, thị trấn

Để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong thời gian đến, Ban chỉ đạo công tác bầu cử huyện yêu cầu thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, tháo gỡ khó khăn tại các xã, thị trấn; đẩy mạnh công tác thông tin, kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc. Làm tốt công tác nắm tình hình, đảm bảo an ninh chính trị; chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở, vật chất đúng theo yêu cầu; đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền, không để tình huống đột xuất bất ngờ có thể xảy ra.

THANH HUYỂN - Trung tâm VHTTDL&TT huyện


DANH SÁCH TIN BÀI