Tin trong huyện

UBND huyện Đăk Tô chỉ đạo triển khai Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đông người và quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19
Thực hiện Công điện số 04/CĐ-CTUBND, ngày 27/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đông người và quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum,

Ngày 30/3/2020, UBND huyện Đăk Tô ban hành Công văn số 198/UBND-VX về triển khai Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đông người và quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19. Văn bản của UBND huyện yêu cầu:

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, tỉnh, Trung ương đóng chân trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Công điện số 04/CĐ-CTUBND, ngày 27/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân bình tĩnh, yên tâm, tiếp tục tin tưởng, ủng hộ và tự giác tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Mỗi người dân là một chiến sỹ, tiếp tục chung sức, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh. Trước mắt thực hiện nghiêm các biện pháp không tụ tập đông người; chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật cần thiết, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang nơi công cộng, tăng cường tự bảo vệ sức khỏe; hạn chế đến các cơ sở khám chữa bệnh trừ trường hợp thật sự cần thiết và thực hiện tốt các khuyến cáo của cơ quan chức năng, nhất là đối với người cao tuổi, người có bệnh nền.

NỘI DUNG CÔNG ĐIỆN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN


DANH SÁCH TIN BÀI