Tin trong huyện

Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông huyện cấp phát tờ rơi, pano tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 cho các xã, thị trấn
Để phòng, chống dịch vệnh Covid-19 hiệu quả, công tác tuyên truyền là một trong những khâu vô cùng quan trọng để giúp người dân chủ động phòng, chống dịch, tránh lây lan ra diện rộng. Theo đó, việc tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức đa dạng.

Thời gian qua, các cấp, các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tập trung cao, quyết tâm, không chủ quan, lơ là với công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là công tác tuyên truyền. Ngoài các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua mạng xã hội facebook, zalo… để thông báo, thông tin dịch bệnh, cập nhật tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống, thì công tác tuyên truyền trực quan bằng pano, tờ rơi, áp phich, băng rôn cũng được đánh giá mang lại hiệu quả trong việc nâng cao nhận thức của người dân để phòng, chống dịch Covid-19.

Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông huyện cấp pano, băng rôn tại xã Diên Bình

Từ khi diễn ra dịch bệnh đến nay, Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông huyện đã chủ động tổ chức in và cấp phát trên 4.000 tờ rơi, 300 pano và 61 băng rôn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phát đến 9 xã, thị trấn trên địa bàn huyện để công tác tuyên truyền đi vào thực chất và không mang tính hình thức.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền đã tạo sức lan toả lớn đến người dân cũng như cộng đồng trong việc chung tay phòng, chống dịch Covid-19./.

HỒNG HẠNH và THANH HUYỀN - Trung tâm VHTTDL&TT


DANH SÁCH TIN BÀI