Tin trong huyện

Tỉnh Kon Tum phát động cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum”.
Ngày 03/4/2020, Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum (25/9/1930-25/9/2020)” đã ban hành Thông báo phát động Cuộc thi để cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum biết, tham gia. Một số nội dung cơ bản của Thông báo như sau:

- Về đối tượng dự thi: Đối tượng dự thi gồm cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và Nhân dân hiện đang sinh sống, công tác, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum (trừ thành phần tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc Cuộc thi và cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

- Về hình thức thi: Cuộc thi được thực hiện bằng 02 hình thức: Thi viết và thi trắc nghiệm hàng tháng trên Trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trang thông tin điện tử của Tỉnh đoàn Kon Tum. Mỗi người dự thi có thể tham gia cả hai hình thức thi trên.

- Về thời gian thi trắc nghiệm và nộp bài dự thi viết: Thời gian thi trắc nghiệm bắt đầu từ ngày 01-5-2020 đến hết ngày 31-8-2020, tổng số câu hỏi 80 câu/4 tháng; thời gian nộp bài dự thi viết, hạn cuối là ngày 01/8/2020, trong đó tổng số câu hỏi tự luận là 8 câu.

 

Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh tìm hiểu và nhận thức sâu sắc quá trình ra đời, xây dựng, trưởng thành và truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Kon Tum trong suốt  90 năm qua; góp phần nâng cao lòng tự hào dân tộc và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, cổ vũ Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất của các thế hệ cha anh trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ quê hương, đất nước trong thời kỳ mới, thực hiện thắng lợi quyết tâm chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Trước tình hình dịch Covid-19 có những diến biến phức tạp, Ban Tổ chức Cuộc thi không tổ chức Lễ phát động tập trung như trong Kế hoạch số 111-KH/BTGTU ngày 17/01/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đề ra. Bắt đầu từ ngày 04/4/2020, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ đăng tải toàn bộ thông tin Cuộc thi trên Trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại địa chỉ www.tuyengiaokontum.org.vn và Trang thông tin điện tử của Tỉnh đoàn Kon Tum tại địa chỉ www.tuoitrekontum.org.vn.

Các tổ chức, cá nhân tham gia có thể tải Bộ câu hỏi (gồm câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận) được đăng kèm theo dưới đây, hoặc truy cập vào trang www.tuyengiaokontum.org.vn hoặc www.tuoitrekontum.org.vn chuyên mục Cuộc thi "Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum (25/9/1930-25/9/2020)" để tải Quy chế Cuộc thi các văn bản, tài liệu liên quan.

Tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm và tự luận tại đây./.

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN


DANH SÁCH TIN BÀI