Tin trong huyện

Thực hiện “Mục tiêu kép” vừa tập trung phòng, chống dịch Covid-19 vừa đáp ứng kịp thời nguồn vốn đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp làm ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân trên địa bàn huyện. Chính vì thế, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện đã bám sát sự chỉ đạo của các cấp, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội tập trung huy động mọi nguồn lực chuyển tải nguồn vốn kịp thời đến tận tay người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Toàn cảnh hoạt động giao dịch của NHCSXH với người dân xã Đăk Trăm

Cụ thể: Đến 30/9/2021 tổng dư nợ cho vay trên địa bàn huyện đạt 325.253 triệu đồng tăng 25 tỷ so với đầu năm với hơn 1.912 lượt khách hàng vay vốn. Nguồn vốn đã chuyển tải kịp thời tới 9 điểm giao dịch tại xã, thị trấn, cho vay trực tiếp từng hộ nghèo, từng đối tượng chính sách, tỷ lệ nợ quá hạn, nợ khoanh chiếm 0,3% trên tổng dư nợ.

Phòng giao dịch NHCSXH huyện luôn chủ động triển khai các giải pháp ứng phó trước những khó khăn dịch bệnh, đặc biệt đã xây dựng phương án giao dịch tại điểm giao dịch xã đảm bảo an toàn cho khách hàng vay vốn. Ưu tiên bổ sung nguồn vốn cho các xã thuộc vùng khó khăn, trong đó chú trọng thực hiện có hiệu quả "Mục tiêu kép" vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa cho vay để phát triển kinh tế, xem xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ hoặc cho vay bổ sung để người dân chủ động trong sản xuất kinh doanh, chăn nuôi trồng trọt kịp thời vụ, gắn với các mô hình phát triển kinh tế phù hợp tại địa phương.

HOÀNG THỊ THU TRÂM- Ngân hàng Chính sách xã hội huyện


DANH SÁCH TIN BÀI