Tin trong huyện

Nhìn lại một năm kinh tế huyện Đăk Tô
Một năm nữa lại đi qua, nhìn lại để thấy rằng năm 2019 với nhiều khó khăn, biến động đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế của huyện Đăk Tô. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và sự đoàn kết thống nhất và sự nỗ lực của mỗi người dân, nền kinh tế, xã hội của huyện Đăk Tô trong năm qua đạt được những kết quả quan trọng.

Những khó khăn trong năm.

Năm 2019, kinh tế - xã hội của huyện Đăk Tô gặp nhiều khó khăn, như: Dịch lở mồm long móng, bệnh tai xanh trên đàn lợn với tổng số con mắc bệnh và bị tiêu hủy là 456 con; Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra ở 8 thôn của 6 xã, thị trấn với số lợn mắc bệnh, chết đã tiêu hủy là 121 con của 10 hộ chăn nuôi, tổng trọng lượng là 8.285kg; Bệnh khảm lá sắn đã gây hại trên cây sắn giống KM 98 - 5 với tổng diện tích 289 ha. Việc triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá đạt kết quả chưa cao. Việc thực hiện chủ trương dồn đổi, tích tụ đất hình thành cánh đồng lớn gắn với ứng dụng cộng nghệ cao ở một số địa phương còn chậm, chưa quyết liệt. Tình trạng khai thác, cất giấu lâm sản trái phép còn xảy ra ...

Toàn cảnh trung tâm Thị trấn Đăk Tô

Kết quả kinh tế đạt khá.

Tuy còn gặp nhiều khó khăn song dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự đoàn kết, thống nhất cao giữa Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể với mọi tầng lớp nhân dân, đã khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, xây dựng huyện ngày càng phát triển về mọi mặt. Năm 2019 với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, kinh tế - xã hội của huyện có chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Diện tích gieo trồng cây hàng năm ước thực hiện 7.046 ha, đạt 102% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tổng diện tích cây công nghiệp lâu năm  10.156 ha, đạt 100,8% so với chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 1,4% so với cùng kỳ. Tiếp tục duy trì, phát triển chuỗi liên kết sản phẩm mía nguyên liệu với 19,1 ha; 8.5 ha chanh dây; xây dựng chuỗi liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm sắn năm 2019 với Nhà máy Cồn và Tinh bột Sắn Đăk Tô với diện tích 281 ha; hình thành được 02 cánh đồng lớn sản xuất mía nguyên liệu liên kết với Công ty Cổ phần Đường Kon Tum với tổng diện tích trên 25 ha (Cánh đồng Đăk No, xã Ngọc Tụ: 10,1 ha; cánh đồng Đăk Dé, xã Đăk Rơ Nga trên 15 ha).

Mô hình chanh dây của nông dân Lê Ngọc Tuấn – thôn 2 xã Kon Đào

Sản xuất công nghiệp đã góp phần lớn vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện, sản phẩm chủ lực là tinh bột sắn, cồn công nghiệp đều tăng so với cùng kỳ năm trước, riêng sản lượng điện thương phẩm tăng 89% so với cùng cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2019 ước đạt: 750 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch, tăng 2,8% so với năm 2018. Tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đầu tư vào cụm công nghiệp 24/4. Dự án sản xuất gỗ ván ghép thanh của Công ty Thắng lợi Lumber; Nhà máy sản xuất nước uống đóng chai và thổi chai nhựa PET của Công ty TNHH Kim Đình Phát đã triển khai xây dựng và đi vào hoạt động; Dự án nhà máy sản xuất ván lạng của Công ty TNHH Toàn An Khang đã triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng. Trong năm đã có nhiều doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội đầu tư trên địa bàn trên các lĩnh vực năng lượng, dịch vụ thương mại, du lịch, phát triển quỹ đất đô thị...

Chương trình xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả. Đến nay, xã Kon Đào và xã Diên Bình đạt 19/19 tiêu chí; 02 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí; xã Tân Cảnh đạt 17/19 tiêu chí; xã Ngọc Tụ đạt 12/19 tiêu chí; các xã còn lại đạt từ 7 đến 10 tiêu chí.

Công tác giảm nghèo đã được UBND huyện đặc biệt quan tâm, hiện đang tổ chức rà soát, đánh giá kết quả công tác giảm nghèo năm 2019, theo kết quả bước điều tra bước đầu tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 9,54%, hộ cận nghèo 7,07%.

Mục tiêu phát triển kinh tế năm 2020.

Năm 2020 huyện Đăk Tô phấn đấu: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 100 tỷ đồng. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp 800 tỷ đồng. Thương mại dịch vụ tăng 8,1% so với ước thực hiện năm 2019. Diện tích gieo trồng cây hàng năm 6.857 ha; cây công nghiệp 10.215 ha, trồng mới 123 ha rừng; Phấn đấu 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới; số tiêu chí nông  thôn mới đạt bình quân 16,8 tiêu chí/xã; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 3% so với năm 2019. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 91%; 100% xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020. 81% trường học trên địa bàn huyên đạt chuẩn quốc gia.

Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, thực hiện chủ trương dồn đổi, tích tụ đất để xây dựng "cánh đồng lớn" phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến, đẩy mạnh việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất, duy trì phát triển các mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết giá trị. Tăng cường công tác quảng bá, thu hút đầu tư. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, chính trang đô thị Thị trấn Đăk Tô. Kết nối phát triển du lịch theo hướng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với các di tích lịch sử quốc gia đặc biệt địa điểm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh. Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước ở các địa phương, đăng ký xây dựng các công trình, các việc làm cụ thể chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Với những thành tựu đạt được trong năm 2019 góp phần củng cố thêm niềm tin, hy vọng vào năm 2020 huyện Đăk Tô sẽ phát triển toàn diện hơn, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân huyện nhà./.

HỒNG HẠNH - TRUNG TÂM VHTTDL&TT


DANH SÁCH TIN BÀI