Tin trong huyện

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức điều chỉnh kỳ hạn trả nợ cho các trường hợp bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Tiến Lý - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, tính đến ngày 31/5/2020, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã rà soát, thực hiện điều chỉnh kỳ hạn trả nợ cho 126 hộ vay vốn bị ảnh hưởng do giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, với số tiền 2.317 triệu đồng nhằm giảm áp lực cũng như khó khăn trong việc trả nợ của hộ vay.

Trong 5 tháng đầu năm 2020, tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đạt 289.657 triệu đồng, với 6.205 hộ vay đang còn dư nợ, tăng 5.623 triệu đồng so với cuối năm 2019. Trong đó, nguồn vốn được giao năm 2020 là 21.500 triệu đồng. Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện sẽ tập trung phối hợp với các tổ chức nhận ủy thác và UBND các xã, thị trấn thực hiện hoàn thành kế hoạch tín dụng được giao, trong quá trình thực hiện sẽ làm tốt công tác tuyên truyền hộ vay sử dụng vốn vay cho các mô hình phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện, như mô hình trồng chuối tại xã Đăk Rơ Nga; chăn nuôi trâu, bò sinh sản theo nhóm hộ tại các xã Ngọc Tụ, Văn Lem, Pô Kô, Diên Bình; nuôi cá lồng tại xã Đăk Trăm…

Một buổi giao dịch tại xã của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

 

Ngoài ra, từ đầu năm 2020 đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã tích cực phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, giải ngân kịp thời cho các trường hợp có nhu cầu vay vốn theo Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh để cho vay tiêu dùng từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội huyện nhằm góp phần ngăn chặn, đẩy lùi "tín dụng đen" trên địa bàn.

Đi đôi với việc cho vay, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cũng đã quan tâm tăng cường công tác kiểm tra hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn, kiểm tra hiệu quả sử dụng vốn vay của hộ vay trong việc bình xét vay vốn nhằm công khai hoạt động chính sách trên địa bàn huyện./.

Hoàng Thị Thu Trâm - NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN


DANH SÁCH TIN BÀI