Tin trong huyện

Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIII hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra
Trong hai ngày (12 và 13/12/2019), HĐND huyện khóa XIII (nhiệm kỳ 2016-2021) tổ chức Kỳ họp thứ 9, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Đặng Hoàng Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Dương Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Đỗ Quốc Việt - Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Đến dự và chỉ đạo Kỳ họp có đồng chí Trương Thị Linh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Tham dự Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện có các vị đại biểu HĐND huyện; Lãnh đạo UBND huyện; Lãnh đạo UBMTTQVN huyện; Lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn toàn huyện; Đại diện Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XIII

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Đặng Hoàng Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 9 - Kỳ họp thường lệ cuối năm có ý nghĩa và nhiệm vụ rất quan trọng, đề nghị các vị đại biểu HĐND phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, trách nhiệm phản ánh trung thực ý kiến của cử tri, tỏ rõ chính kiến của mình khi thảo luận và quyết định những vấn đề được trình tại kỳ họp, góp phần quyết định để kỳ họp đạt chất lượng cao.

Đồng chí Đặng Hoàng Nam phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện

Trong năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 103,9% dự toán tỉnh, huyện giao; tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt chỉ tiêu và góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của huyện; thương mại, dịch vụ có chuyển biến tốt; diện tích và năng suất các loại cây hàng năm, cây công nghiệp lâu năm đạt và vượt kế hoạch, tăng so với cùng kỳ năm 2018; chất lượng giáo dục, y tế có chuyển biến tích cực; công tác giảm nghèo đạt kết quả cao; công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật tiếp tục được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Việc chỉ đạo triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá theo chủ trương Chỉ thị số 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đạt kết quả chưa cao; việc thực hiện chủ trương dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp còn chậm, chưa quyết liệt; việc vận động nhân dân thực hiện một số tiêu chí về nông thôn mới còn hạn chế; hoạt động tín dụng đen còn xảy ra; việc triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông chưa hiệu quả. Ngoài ra, huyện Đăk Tô cũng đối mặt với những khó khăn phát sinh, như các bệnh dịch lở mồm long móng, dịch tai xanh, dịch tả lợn Châu Phi, bệnh khảm lá sắn.

Trong 02 ngày diễn ra Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện, các đại biểu sẽ tập trung xem xét, quyết định các nội dung:

- Một là, xem xét các báo cáo hoạt động năm 2019 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện; xem xét Báo cáo tổng hợp một số vấn đề cốt lõi qua giám sát chuyên đề của HĐND huyện và các Ban HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2019; xem xét Báo cáo kết quả giám sát việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện.

- Hai là, xem xét, cho ý kiến vào các báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2020; về kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2019; về tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019; về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019. Đồng thời, xem xét báo cáo của các cơ quan tư pháp huyện về tình hình công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Nghe ý kiến tham gia của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2019.

- Ba là, nghe báo cáo và xem xét kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 8 và trước Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện; chất vấn và trả lời chất vấn; báo cáo giải trình và trả lời những vấn đề kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND huyện quan tâm.

- Bốn là, quyết định về công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, thay mặt Chủ tọa Kỳ họp, đồng chí Đặng Hoàng Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng thời ghi nhận sự cố gắng tích cực của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, các Ban HĐND huyện, các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị các nội dung trình Kỳ họp; Cảm ơn các vị đại biểu HĐND huyện và các đại biểu dự họp đã có những ý kiến thảo luận, đóng góp xác đáng vào các nội dung trình Kỳ họp, góp phần vào thành công của Kỳ họp./.

HỒNG HÒA


DANH SÁCH TIN BÀI