Tin trong huyện

Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XIII hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra
Trong 02 ngày (17 và 18/7/2019), HĐND huyện khóa XIII (nhiệm kỳ 2016-2021) tổ chức Kỳ họp thứ 8, dưới sự chủ trì của các đồng chí Đặng Hoàng Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Dương Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; đồng chí Đỗ Quốc Việt - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Đến dự và chỉ đạo Kỳ họp có đồng chí Trương Thị Linh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Tham dự Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện có các vị đại biểu HĐND huyện; Lãnh đạo UBND huyện; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn toàn huyện; Đại diện Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XIII nhiệm kỳ 2016-2021

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Đặng Hoàng Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh, Kỳ họp HĐND huyện lần này có ý nghĩa và nhiệm vụ rất quan trọng, đề nghị các vị đại biểu HĐND tham dự đầy đủ các phiên họp, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, trách nhiệm phản ánh trung thực ý kiến của cử tri, tỏ rõ chính kiến của mình khi thảo luận và quyết định những vấn đề được trình ra tại Kỳ họp, góp phần quyết định để Kỳ họp đạt chất lượng cao.

Trong 02 ngày diễn ra Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện, các đại biểu đã tập trung xem xét, quyết định các nội dung:

- Xem xét, cho ý kiến vào các báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019; về kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm; về tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm; về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; về thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm. Đồng thời, xem xét phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2018; xem xét báo cáo của các cơ quan tư pháp huyện về tình hình công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Nghe ý kiến tham gia của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019.

- Xem xét các báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện; xem xét Báo cáo tổng hợp một số vấn đề cốt lõi qua giám sát chuyên đề của HĐND huyện và các Ban HĐND huyện 6 tháng đầu năm; xem xét Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND huyện; quyết định Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND huyện.

- Nghe báo cáo và xem xét kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7 và trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện; chất vấn và trả lời chất vấn; báo cáo giải trình và trả lời những vấn đề kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND huyện quan tâm

- Quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện đối với đồng chí Ngô Văn Liêm và 02 Ủy viên UBND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021; Bầu bổ sung 01 Ủy viên UBND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, thay mặt Chủ tọa Kỳ họp, đồng chí Đặng Hoàng Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng thời ghi nhận sự cố gắng tích cực của UBND huyện, Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị các nội dung trình Kỳ họp; cảm ơn các vị đại biểu HĐND huyện và các đại biểu dự họp đã có những ý kiến thảo luận, đóng góp xác đáng vào các nội dung trình Kỳ họp, góp phần vào thành công của Kỳ họp ./.

HỒNG HÒA


DANH SÁCH TIN BÀI