Tin trong huyện

Hội người cao tuổi xã Tân Cảnh tổ chức đại hội đại biểu hội Người cao tuổi lần thứ V - Nhiệm kỳ 2021-2026
Trong ngày 6/4/2021, tại Hội trường UBND xã Tân Cảnh, Hội Người cao tuổi xã Tân Cảnh đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi xã lần thứ V nhiệm kỳ 2021-2026.Tham dự, có Trưởng ban đại diện hội Người cao tuổi huyện Đăk Tô, lãnh đạo cấp ủy Đảng chính quyền địa phương xã Tân Cảnh và đại biểu đại diện cho các chi hội Hội người cao tuổi xã Tân Cảnh.

Toàn cảnh đại hội

Nhiệm kỳ 2016 - 2021 Hội Người cao tuổi xã Tân Cảnh và các chi hội ở cơ sở đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong mọi hoạt động của các cấp hội. Luôn được sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; sự phối hợp nhịp nhàng giữa Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ công tác hội vừa qua đã đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng. Đầu nhiệm kỳ Đại hội Người cao tuổi đã bầu ra Ban Chấp hành khóa IV gồm 14 vị; tổng số hội viên đầu nhiệm kỳ là 287 hội viên; tổng số hội viên cuối nhiệm kỳ là 333 hội viên. Hội người cao tuổi xã được chia làm 8 chi hội theo khu dân cư và hiện nay toàn xã có 26 tổ hội. Công tác xây dựng củng cố tổ chức hội ngày càng tiến bộ và đi vào nề nếp, kết nạp hội viên mới ngày càng nhiều hơn, công tác theo dõi thực hiện các chế độ chính sách đối với người cao tuổi luôn được quan tâm. Công tác chúc thọ, mừng thọ được thực hiện hàng năm, chế độ bảo trợ xã hội được chi trả kịp thời và đúng đối tượng. Đặc biệt, các cấp các ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp trên địa bàn luôn tích cực và quan tâm hơn đến phong trào cũng như tháng hành động vì người cao tuổi mùng 10 tháng 10 hàng năm.

 Bên cạnh những kết quả đạt được hiện nay vẫn còn 1 số hạn chế cần khắc phục như: Việc tuyên truyền người cao tuổi ở 3 làng đồng bào dân tộc thiểu số của xã gặp nhiều khó khăn, bất cập; kinh phí hoạt động của Hội còn hạn chế. Từ tháng 7/2020 đến nay, thực hiện nghị quyết 36 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định các chức danh không chuyên trách ở cấp xã, thôn, theo đó chức vụ Chủ tịch Hội Người cao tuổi không còn hưởng chế độ phụ cấp như trước, do đó việc thực hiện nhiệm vụ có thời gian bị gián đoạn.

 

NGUYỆT HẰNG - Trung tâm VHTTDL & TT huyện


DANH SÁCH TIN BÀI