Tin trong huyện

Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 7
Sáng ngày 13 tháng 12 năm 2018, tại Hội trường chung huyện Đăk Tô, Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô tổ chức kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của huyện trong năm 2018; đề ra chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019 và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng của huyện theo Luật định.

Về dự kỳ họp, có đồng chí Nguyễn Thế Hải - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ứng cử trên địa bàn huyện; đồng chí Nguyễn Xinh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; 23/28 vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Các đại biểu về dự kỳ họp

Trong năm 2018, với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội của huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân sản xuất tiếp tục đảm bảo kịp thời, đúng theo lịch thời vụ nên các chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp cơ bản đều đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân; các chính sách an sinh xã hội; công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền cơ sở... tiếp tục được chỉ đạo, tổ chức thực hiện có kết quả tốt góp phần cải thiện đời sống nhân dân. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Đăk Tô phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nên quá trình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế nhất định, một số chỉ tiêu không đạt so với Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra như: Chương trình xây dựng nông thôn mới không đạt kế hoạch; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân còn hạn chế dẫn đến tỷ lệ sinh con thứ 3 vẫn còn cao, việc lấn chiếm đất rừng, đất hành lang an toàn đường bộ còn nhiều...

Với tính chất quan trọng của kỳ họp, trong bài phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Dương Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã nêu cao vai trò, ý nghĩa của kỳ họp và đề nghị các vị đại biểu HĐND tham dự đầy đủ các phiên họp, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, trách nhiệm phản ánh trung thực ý kiến của cử tri, tỏ rõ chính kiến của mình khi thảo luận và quyết định những vấn đề được trình ra tại kỳ họp, góp phần quyết định để kỳ họp đạt chất lượng cao; đề nghị UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn với trách nhiệm của mình và yêu cầu nội dung kỳ họp, cần tiếp thu, giải trình rõ những nội dung kiến nghị của cử tri, các chất vấn của đại biểu HĐND huyện, từ đó đưa ra những biện pháp và thời gian cụ thể để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong năm 2019.

Đồng chí Dương Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

Trong ngày 13 tháng 12 năm 2018, kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa XIII đối với ông Châu Văn Hiệp, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XIII đối với các ông Châu Văn Hiệp, Nguyễn Tiến Vị; miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đối với ông Sa Phương; miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XIII đối với ông Trần Quốc Hưng và bà Nguyễn Thị Hồng; bầu cử bổ chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XIII đối với ông Phan Văn Tuân – Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; thông qua các Báo cáo kết quả công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền, nhiệm vụ của các cơ quan, ban ngành huyện.

Đồng chí Đỗ Quốc Việt - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tặng hoa cho các đồng chí thôi làm nhiệm vụ đại biểu, được miễn nhiệm và bầu bổ sung.

Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 13 tháng 12 năm 2018 đến hết ngày 14 tháng 12 năm 2018.

Nguyễn Hải Nam


DANH SÁCH TIN BÀI