Tin trong huyện

Đoàn kiểm tra 241 của Ban thường vụ tỉnh ủy Kon Tum làm việc tại huyện
Trong ngày 14/10/2021, tại Phòng họp Huyện ủy, Đoàn kiểm tra 241 của Ban thường vụ tỉnh ủy Kon Tum do đồng chí Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 38-KH/TU, ngày 22-01-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05-11-2012 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới” trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh buổi làm việc

Trong thời gian qua việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch 38-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Bộ Chính trị, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn huyện có những chuyển biến tích cực; các chương trình, kế hoạch được triển khai nhiều hơn trước, nguồn lực đầu tư cho công tác trẻ em ngày càng được chú trọng; nhờ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nên nhận thức của Nhân dân ngày càng được nâng cao. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện chỉ thị có hiệu quả. Việc triển khai các quyền của trẻ em được thực hiện đầy đủ. Ngày càng nhiều các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cá nhân và Nhân dân tự nguyện quyên góp, ủng hộ vật chất cho các hoạt động vì trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em được chăm sóc đầy đủ hơn. Đặc biệt đó là sự nhận thức của từng hộ gia đình đã có tác động hết sức thiết thực và cụ thể, tạo động lực thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 38-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Sa Phương báo cáo kết quả thực hiện

Đồng chí Y Ngọc kết luận buổi làm việc

Đồng chí Y Ngọc đã ghi nhận những kết quả trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20 của Bộ Chính trị mà huyện đã đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, cần  tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nhằm làm chuyển biến về nhận thức trong Nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường quản lý, điều hành công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào quần chúng có lồng ghép thực hiện các mục tiêu vì trẻ em tại các địa phương.

 

Nguyệt Hằng - Trung tâm VHTTDL-TT huyện


DANH SÁCH TIN BÀI