Tin trong huyện

Đại hội phụ nữ xã Tân Cảnh khóa IX, nhiệm kỳ 2021 -2026.
Ngày 02/4/2021, tại Hội trường UBND xã Tân Cảnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Cảnh đã tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp phụ nữ khóa IX, nhiệm kỳ 2021 -2026.

Về dự Đại hội, có đồng chí Trần Thị Phong Lan - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Kon Tum; lãnh đạo Hội LHPN huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã Tân Cảnh; đại biểu là lãnh đạo Hội LHPN các xã/thị trấn trên địa bàn huyện; cấp chi ủy, chi bộ các thôn làng, đặc biệt là sự có mặt của 83 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1000 hội viên phụ nữ trên địa bàn xã Tân Cảnh.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Hội LHPN khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thông qua báo cáo chính trị đánh giá trung thực, khách quan kết quả đạt được, nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Hội LHPN xã đã triển khai thực hiện tốt Phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo", hai cuộc vận động "rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang" và cuộc vận động "xây dựng gia đình 5 không ba sạch" trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 03 nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt, Ban Chấp hành Hội LHPN xã Tân Cảnh vinh dự được Hội LHPN tỉnh Kon Tum tặng Bằng khen qua các năm 2016, 2017, 2019, được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen qua các năm 2018, 2020. Ban Chấp hành Hội LHPN xã Tân Cảnh nghiêm túc kiểm điểm đánh giá vai trò lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ cấp huyện, xã, chỉ ra những khuyết điểm hạn chế, nguyên nhân và phương hướng khắc phục trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã bầu 11 Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN xã Tân Cảnh khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu 03 Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Hội; bầu 13 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Hội LHPN huyện và 02 đại biểu dự khuyết. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua 09 chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban chấp hành khóa IX nhiệm kỳ 2021-2026 và Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên ra mắt nhận nhiệm vụ

Mai Thị Ái Vân – Hội LHPN huyện


DANH SÁCH TIN BÀI