Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện

Tài liệu Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại năm 2017; triển khai Chương trình công tác năm 2018 của Ban chỉ đạo 389 tỉnh

UBND huyện đăng tài liệu Hội nghị để các đồng chí tham dự họp tải về, nghiên cứu trước để tham gia ý kiến tại Hội nghị. (Bấm vào đây để tải về).