CÔNG DÂN

Thông báo

Tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Kon Tum
Căn cứ Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG ngày 27/4/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia về công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước; thực hiện Công văn số 23/CV-UBBC ngày 28/4/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Kon Tum về công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV trên địa bàn tỉnh. Trang Thông tin điện tử huyện Đăk Tô trân trọng giới thiệu tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Kon Tum như sau:

Đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Kon Tum: Gồm các huyện Đăk Hà, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi và Đăk Glei.

Số đại biểu Quốc hội được bầu ở đơn vị bầu cử số 2 là 03 người; số người ứng cử là 05 người.

Nội dung chi tiết xem tại đây.

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN