CÔNG DÂN

Thông báo

Thông báo thời gian, địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô nhiệm kỳ 2021 - 2026
Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG, ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026,

Phòng Nội vụ huyện Đăk Tô (Cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử huyện Đăk Tô) thông báo thời gian, địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô nhiệm kỳ 2021-2026 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian phát hành hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ:

Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, kể cả ngày Thứ Bảy (13/3/2021) và Chủ nhật (14/3/2021), bắt đầu từ ngày 22/02/2021 và kết thúc nhận hồ sơ ứng cử vào lúc 17 giờ 00 ngày 14/3/2021.

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Phòng Nội vụ huyện Đăk Tô, địa chỉ số 217, đường Lê Duẩn, khối phố 3, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Các vướng mắc có liên quan đến việc phát hành, tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, đề nghị phản ánh về Cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử huyện Đăk Tô (Phòng Nội vụ), hoặc qua các số điện thoại 0972116879 và 0974032707 để được giải đáp, hướng dẫn.

Thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân biết.

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN