CÔNG DÂN

Thông báo

Thông báo số điện thoại đường dây nóng phòng,chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Nhằm kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Sở Y tế tỉnh Kon Tum thông báo đường dây nóng phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:

Nội dung thông báo này thay thế nội dung Thông báo số 252/TB-SYT ngày 01/02/2020 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum về đường dây nóng phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) gây ra trên địa bàn tỉnh Kon Tum./.

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN