CÔNG DÂN

Thông báo

Mức độ nguy cơ và thực hiện biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 huyện Đăk Tô
Thực hiện Công văn số 737/UBND, ngày 15 tháng 7 năm 2021 của UBND huyện về việc thông báo mức độ nguy cơ và thực hiện biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 huyện Đăk Tô.

Bấm vào đây để xem chi tiết Công văn hoặc tải về./.