Tin trong huyện

Yêu cầu thực hiện thường xuyên, nghiêm túc việc đeo khẩu trang nơi công cộng
Hiện nay, tình hình đại dịch COVID-19 trên thế giới vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch COVID-19 trong nước vẫn luôn thường trực. Vì vậy, việc thường xuyên, nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K (Khẩu trang- Khử khuẩn- Khoảng cách- Không tụ tập- Khai báo y tế) của Bộ Y tế là rất cần thiết trong phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, cần chú trọng việc đeo khẩu trang nơi cộng cộng để chủ động phòng chống dịch bệnh.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 04/12/2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Công văn số 4673/SYT-NVY, ngày 09/12/2020 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum về việc đeo khẩu trang nơi công cộng, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện thường xuyên, nghiêm túc việc đeo khẩu trang nơi cộng cộng. Các yêu cầu về việc đeo khẩu trang như sau:

1. Toàn bộ người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà.

2. Trên các phương tiện giao thông công cộng: Bắt buộc đeo khẩu trang khi tham gia trên các phương tiện giao thông công cộng, như: Xe khách, xe buýt, taxi, xe chở khách theo hợp đồng, xe đưa đón học sinh, sinh viên, xe đưa đón công nhân viên, người lao động, xe chở hàng, xe vận tải, phương tiện giao thông đường thủy…

3. Trường học: Học sinh, sinh viên phải đeo khẩu trang từ nhà đến lớp học, từ lớp học (khi tan học) về đến nhà và những thời điểm cần thiết khác trong trường học do nhà trường quy định để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trong trường học.

4. Tại các Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, chợ dân sinh, bến xe: Bắt buộc phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở trong khu vực của Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, chợ dân sinh, bến xe.

5. Tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống phục vụ tại chỗ; cơ sở kinh doanh buôn bán, karaoke, massage: Nhân viên phục vụ, người bán hàng phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc; khách hàng phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách hợp lý tại các lối vào, ra và khi thanh toán.

6. Tại các khách sạn, nhà nghỉ, Homestay: Người quản lý, nhân viên phục vụ phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc; khách đến nghỉ, liên hệ công việc… phải đeo khẩu trang khi ở trong khu vực khách sạn, nhà nghỉ, Homestay (trừ khi ở tại phòng riêng, lúc ăn, uống).

7. Các trụ sở làm việc, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở lao động: Tất cả các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đều phải đeo khẩu trang từ nhà đến nơi làm việc và từ nơi làm việc về đến nhà. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm quy định việc đeo khẩu trang trong quá trình làm việc, trong những thời điểm cần thiết và trong các cuộc họp, sự kiện của nội bộ cơ quan, đơn vị.

8. Tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Toàn bộ nhân viên y tế phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc; bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, người đến liên hệ công tác, công việc… bắt buột đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở trong khu vực của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

9. Trong các cuộc họp, hội nghị, tập huấn (hoặc tính chất tương tự, gọi chung là họp): Khi trong nước (các tỉnh, thành phố khác) có xuất hiện ca COVID-19 trong cộng đồng thì trong các cuộc họp của từ 02 cơ quan/đơn vị trở lên phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình họp. Khi trong nước không có ca COVID-19 trong cộng đồng thì trong các cuộc họp của từ 02 cơ quan/đơn vị trở lên khuyến cáo đeo khẩu trang trong suốt quá trình họp, trừ khi phát biểu và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức phải chịu trách nhiệm quyết định sự cần thiết hay chưa cần thiết đeo khẩu trang trong các cuộc họp.

10. Các sự kiện tập trung đông người nơi công cộng (lễ; hội; các hoạt động văn hóa tại nhà hát, triển lãm, trung tâm văn hóa, câu lạc bộ, sân vận động, nhà thi đấu thể thao, quảng trường, công viên, nhà rông, địa điểm khác): Tất cả những người tham gia đều phải đeo khẩu trang từ nhà đến nơi tổ chức, từ nơi tổ chức về đến nhà và trong suốt thời gian của sự kiện.

11. Các đám cưới, đám tiệc, ăn mừng: Tất cả những người tham gia đều phải đeo khẩu trang từ nhà đến bàn tiệc, từ bàn tiệc về lại nhà; giữ khoảng cách hợp lý tại các lối vào, ra.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân trên địa bàn huyện chấp hành, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN


DANH SÁCH TIN BÀI