Tin trong huyện

Xã Kon Đào huyện Đăk Tô công bố hết dịch tả lợn Châu Phi
Ngày 25/11/2019, UBND huyện Đăk Tô đã ban hành văn bản công bố hết dịch tả lợn châu Phi tại xã Kon Đào, đây là xã đầu tiên của huyện Đăk Tô đã qua 30 ngày không phát sinh thêm lợn mắc bệnh.

Sau khi công bố hết dịch tả lợn châu phi, UBND huyện Đăk Tô giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp với UBND xã Kon Đào và các đơn vị có liên quan tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn lợn; hướng dẫn chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh, chết bị tiêu hủy thực hiện các biện pháp phục hồi sản xuất sau khi công bố hết dịch bệnh theo quy định; áp dụng các biện pháp phòng dịch theo quy định, đặc biệt tại khu vực ổ dịch cũ, hướng dẫn người dân tiêu độc, khử trùng môi trường khu vực chăn nuôi, khu vực có nguy cơ cao dễ phát sinh nhằm tránh dịch bệnh tái phát. Bên cạnh đó, tăng cường quản lý việc tái đàn, hướng dẫn các hộ chăn nuôi chăm sóc, nuôi dưỡng đàn vật nuôi nhằm nhanh chóng khôi phục chăn nuôi trên địa bàn.

Theo báo cáo từ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, lũy kế đến ngày 26/11/2019, trên địa bàn huyện có 103 con lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi, đã tiêu hủy với trọng lượng 7.623 kg. Bên cạnh đó, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã triển khai các biện pháp chống dịch như: Thông tin, tuyên truyền đến người chăn nuôi về Dịch tả lợn Châu phi, cách phát hiện và khai báo dịch bệnh kịp thời; vệ sinh tiêu độc, khử trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi, tiêm phòng các loại vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc. Đã tổ chức phun khử trùng, tiêu độc phòng, chống dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi, với 1.970 lít hóa chất; cấp 17.900 kg vôi bột để xử lý dịch. Đến nay, trên địa bàn huyện không phát sinh lợn bị mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi./.

HỒNG HÒA


DANH SÁCH TIN BÀI