Tin trong huyện

Tổ Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri huyện Đăk Tô
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh, HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021. Trong 3 ngày (từ ngày 31/3 đến ngày 02/4/2021), Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí Nguyễn Thế Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí A Vượng - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh cùng các đồng chí trong các Tổ đại biểu HĐND huyện Đăk Tô tiến hành tiếp xúc với cử tri với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri tại xã Đăk Trăm

Trong ngày đầu tiên, tại 4 xã Đăk Trăm, Đăk Rơ Nga, Văn Lem và Ngọk Tụ cử tri đã tham gia trao đổi ý kiến, kiến nghị đối với các cấp, các ngành đối với một số vấn đề thuộc các lĩnh vực: Đường giao thông nông thôn, giáo dục, xóa đói giảm nghèo; việc bố trí việc làm cho con em là người đồng bào dân tộc thiểu số; về chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, giải quyết đầu ra các sản phẩm và có những giải pháp ổn định giá cả các mặt hàng nông sản cho nhân dân…

Cử tri tham gia ý kiến tại buổi tiếp xúc

Nhìn chung, tại các buổi tiếp xúc cử tri lần này, ý kiến của cử tri đưa ra đều được lãnh đạo huyện, xã trả lời một cách cụ thể và rõ ràng. Đối với những ý kiến chưa thể trả lời, các Tổ đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện sẽ ghi nhận và chuyển các ngành chức năng xem xét, giải quyết, trả lời cho cử tri trong thời gian sớm nhất.

THANH HUYỀN – Trung tâm VHTTDL&TT

 


DANH SÁCH TIN BÀI