Tin trong huyện

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn 2 xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô
Căn cứ Quyết định số 323/QĐ-UBND, ngày 05/9/2017 của UBND huyện Đăk Tô về việc phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn thôn 2, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô niêm yết thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn 2 xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô như sau:

Sơ đồ phân lô chi tiết


DANH SÁCH TIN BÀI