Hoạt động của lãnh đạo huyện

Họp đánh giá tình hình hoạt động của Trang Thông tin điện tử huyện Đăk Tô
Trong sáng ngày 10/7/2019, UBND huyện Đăk Tô đã tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động của Trang Thông tin điện tử huyện từ khi bắt đầu xây dựng cho đến nay và triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian đến. Đồng chí Bùi Tiến Lý - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Bùi Tiến Lý - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện quán triệt nội dung cuộc họp

 

Trang Thông tin điện tử của huyện Đăk Tô chính thức đi vào hoạt động từ năm 2012, đến nay Trang Thông tin điện tử của huyện đã xây dựng các chuyên mục cơ bản đảm bảo theo quy định của Chính phủ, đã cung cấp được thông tin về sơ đồ tổ chức, điều kiện tự nhiên, địa lý của huyện, thông tin liên hệ, bản đồ địa giới hành chính; đăng tải gần 120 tin bài về hoạt động thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND huyện; cập nhật hơn 500 văn bản chỉ đạo điều hành. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thẳng thắn nêu lên những tồn tại của Trang Thông tin điện tử huyện như: Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND huyện chưa được cung cấp lên Trang Thông tin điện tử của huyện; giao diện trang chưa sinh động, số chuyên mục còn ít, nội dung chưa phong phú, việc cộng tác tin bài của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện chưa thường xuyên. 

Giao diện Trang Thông tin điện tử huyện Đăk Tô

 

Với những hạn chế nêu trên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo trong thời gian tới cần kiện toàn lại Ban Biên tập, xây dựng lại Quy chế chi trả nhuận bút cho cộng tác viên, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu xây dựng, bổ sung thêm các chuyên mục để giao diện Trang Thông tin điện tử của huyện phong phú, sinh động và hấp dẫn hơn. Tiếp tục cập nhật đầy đủ các dữ liệu thông tin về quy hoạch phát triển, các tiềm năng lợi thế phát triển kinh tế, xã hội, du lịch của huyện để Trang Thông tin điện tử của huyện thực sự là trang thông tin chính thống của huyện, phục vụ cho việc tìm kiếm, khai thác thông tin của nhân dân./.

HỒNG HẠNH


DANH SÁCH TIN BÀI