Tin trong huyện

Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện Đăk Tô với nhân dân xã Kon Đào
Nhằm tiếp nhận các thông tin về tình hình triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát hiện những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, những sai phạm của cán bộ, công chức… để giải quyết, chấn chỉnh, xử lý kịp thời, đồng thời để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Trong ngày 23/10/2015, tại UBND xã Kon Đào đã diễn ra buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với nhân dân xã Kon Đào.

Chủ trì buổi tiếp xúc có đồng chí Nguyễn Xinh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Châu Văn Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Cao Trung Tin - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã cùng với bà con nhân dân xã Kon Đào.

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện đã lắng nghe những ý kiến của nhân dân, qua đó đã có 13 lượt ý kiến của nhân dân được nêu lên, cụ thể là các vấn đề về các chính sách an sinh xã hội, hạ tầng giao thông, điện, nước sinh hoạt, vấn đề ô nhiễm môi trường, vấn đề xây dựng nông thôn mới, bộ máy chính quyền cấp xã...

Thông qua đối thoại, tất cả các ý kiến nêu ra tại cuộc đối thoại đều được cơ quan, đơn vị tổ chức đối thoại lắng nghe, ghi chép đầy đủ, tiếp thu nghiêm túc và trả lời kịp thời. Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xinh đã nhấn mạnh: Việc thực hiện chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa  huyện với nhân dân là một việc làm cần thiết, có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cần phải được tiếp tục duy trì và phát huy trong thời gian tới./.

Nguyệt Hằng