Tin trong huyện

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Cảnh tổ chức ra mắt mô hình “Tủ chia sẻ” trên địa bàn xã
Ngày 22/5/2020, tại các thôn Đăk Ri Peng 1 và Đăk Ri Peng 2, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Cảnh đã tổ chức ra mắt mô hình “Tủ chia sẻ”.

Tại các buổi ra mắt, có chị Nguyễn Thị Xoan - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Cảnh và hơn 60 chị em Hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. Trong các buổi ra mắt, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Cảnh đã tặng 380 bộ quần áo cũ và một số giày, dép cho các chị em người đồng bào DTTS tại các thôn Đăk Ri Peng 1 và Đăk Ri Peng 2 thông qua mô hình "Tủ chia sẻ".

"Tủ chia sẻ" tại Thôn Đăk Ri Peng 2 xã Tân Cảnh

Chị Nguyễn Thị Xoan - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Cảnh cho biết: Mô hình "Tủ chia sẻ" nhằm tạo điều kiện cho các gia đình hội viên nghèo vươn lên trong cuộc sống. Trong tháng 6/2019, mô hình đã được thí điểm tại làng Đăk Ri Dốp xã Tân Cảnh, như vậy đến nay 3/3 làng đồng bào DTTS trên địa bàn xã Tân Cảnh đã có "Tủ chia sẻ". Từ ngày có mô hình này, đã khích lệ chị em hội viên tham gia sinh hoạt đông hơn trước.

Tặng quần áo cho Hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Cảnh tại buổi ra mắt

Đến nay, đã có 7 "Tủ chia sẻ" được đặt tại nhà rông ở các làng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện, trong đó, chỉ tính riêng trong 5 tháng đầu năm 2020, các cấp hội đã tiếp nhận 2.130 bộ quần áo, nhiều cặp học sinh, giày dép, chăn màn… để hỗ trợ cho hơn 350 lượt gia đình hội viên và học sinh là người đồng bào DTTS trên địa bàn huyện./.

ÁI VÂN - Hội LHPN huyện


DANH SÁCH TIN BÀI