TIN TỨC SỰ KIỆN

Giới thiệu về UBND huyện Đăk Tô

Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân huyện có Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 15 Ủy viên. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ 2016-2021 do yêu cầu công việc, nhiều đồng chí Thành viên Ủy ban nhân dân huyện đã chuyển công tác khác, nên hiện nay (tháng 9/2019) Ủy ban nhân dân huyện chỉ có Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và 12 Ủy viên là người đứng đầu 10 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an. Trong đó:

1. Ủy ban nhân dân huyện

- Ông: Cao Trung Tin - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

- Ông: Bùi Tiến Lý - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện

2.1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện

- Ông: Phan Văn Tuân - Chánh Văn phòng

- Ông: Hoàng Nguyễn Hồng Hòa - Phó Chánh Văn phòng

2.2. Phòng Nội vụ

- Ông: Trầm Dương Sơn - Trưởng phòng

- Ông: Trương Tấn Sơn - Phó Trưởng phòng

2.3. Phòng Dân tộc

- Ông: Võ Trọng Phúc - Trưởng phòng

2.4. Phòng Y tế

- Ông: Phan Văn Tuân - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện phụ trách phòng

2.5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Ông: Trầm Dương Thanh - Trưởng phòng

- Ông: Nguyễn Tờ Quốc Việt - Phó Trưởng phòng

2.6. Thanh tra huyện

- Ông: Nguyễn Văn Tín - Chánh Thanh tra

- Bà: Nguyễn Thị Phương Lonh - Phó Chánh Thanh tra

2.7. Phòng Tư pháp

- Ông: Trần Đạo - Phó Trưởng phòng

2.8. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Bà: Phan Thị Thu Nga - Phó Trưởng phòng phụ trách

- Ông: Trần Văn Trọng - Phó Trưởng phòng

- Ông: Đỗ Tấn Tuyền - Phó Trưởng phòng

2.9. Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Ông: Phạm Ngọc Cảnh - Trưởng phòng

- Bà: Lê Thị Thu Thủy - Phó Trưởng phòng

2.10. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Bà: Lâm Thị Kim Bông - Phụ trách phòng

2.11. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Ông: Nguyễn Thành Thông - Trưởng phòng

- Ông: Tưởng Văn Khanh - Phó Trưởng phòng

2.12. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Ông: Nguyễn Văn Hùng - Trưởng phòng

- Ông: A Hải - Phó Trưởng phòng

2.13. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

- Ông: Trần Duận - Trưởng phòng

- Ông: Phạm Ngọc Anh - Phó Trưởng phòng

3. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện gồm có:

3.1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Ông: Đặng Quang Hải - Giám đốc

3.2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông

- Ông: Lý Hoàng Kiên - Giám đốc

- Bà: Phan Thị Hồng Hạnh - Phó Giám đốc

3.3. Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị

- Bà: Lê Thị Thúy Mai - Giám đốc

3.4. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

- Ông: A Quang - Giám đốc

3.5. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

- Ông: Võ Đình Long - Giám đốc

- Ông: Lê Đức Ninh - Phó Giám đốc

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN ĐĂK TÔ


DANH SÁCH TIN BÀI