Tin trong huyện

Đoàn giám sát HĐND huyện giám sát tại UBND xã Đăk Trăm
Sáng ngày 7/10/2021, tại UBND xã Đăk Trăm, đoàn giám sát HĐND huyện do đồng chí A Hơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn; đồng chí Ngô Thị Sâm - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Phó Trưởng đoàn giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 về nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2021.

Toàn cảnh buổi làm việc

            Tại buổi làm việc, đồng chí Trương Đình Tuệ - Chủ tịch UBND xã Đăk Trăm đã thông qua Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 về nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2021. Qua báo cáo cho thấy kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tương đối ổn định, trong đó việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định, kế hoạch của HĐND,UBND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã, tình hình thực tế trên địa bàn đã xây dựng chương trình, kế hoạch để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đạt được một số kết quả tốt. Nhiều chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh đạt và vượt kế hoạch giao.

            Cụ thể về chăn nuôi gia súc, gia cầm 8.557 con, đạt 117,54% kế hoạch, diện tích mặt nước nuôi cá 3,1ha, đạt 103,3% kế hoạch; đạt 15/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; giải quyết hồ sơ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng đảm bảo đầy đủ, kịp thời; các trường học trên địa bàn xã đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội từ xã đến thôn thực hiện công tác tuyên truyền, vận động học sinh đi học đạt tỷ lệ cao.

Đồng chí Trương Đình Tuệ thông qua báo cáo

            Bên cạnh đó, thông qua buổi giám sát còn một số tồn tại, hạn chế đối với công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác phối hợp xây dựng Đề án cải tạo vườn tạp đạt tỷ lệ người dân tham gia thấp; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đặc biệt về phát triển diện tích cây mắc ca, cây dược liệu… còn hạn chế; công tác phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiếu số vươn lên thoát nghèo bền vững" trên địa bàn xã còn chậm, lúng túng trong việc lựa chọn mô hình, lựa chọn hộ gia đình tham gia thực hiện mô hình…

Đồng chí Ngô Thị Sâm phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí A Hơn kết luận tại buổi làm việc

            Kết luận buổi làm việc, đồng chí A Hơn đã ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị UBND xã Đăk Trăm cần có những phương hướng, ý kiến, kiến nghị với UBND huyện nhằm duy trì các sản phẩm OCCOP; đặc biệt quan tâm đến những hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai; các biện pháp tuyên truyền, vận động Nhân dân cần phải quyết liệt hơn với Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiếu số vươn lên thoát nghèo bền vững". Bên cạnh đó tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh./.

 

NGỌC HẠNH – Văn phòng HĐND và UBND huyện


DANH SÁCH TIN BÀI