Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện

Tài liệu cuộc họp lấy ý kiến tham gia góp ý các dự thảo Kế hoạch của UBND huyện
Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp để lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn huyện Đăk Tô và dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện

UBND huyện đăng tài liệu cuộc họp để các đồng chí tham dự họp tải về, nghiên cứu trước để tham gia tại cuộc họp.

(Bấm vào đây để tải về).