GIỚI THIỆU

Địa chỉ du lịch

Nhà rông văn hóa huyện Đăk Tô
Nhà rông văn hóa huyện Đăk Tô nằm giữa trung tâm Quảng trường 24/4 của huyện Đăk Tô, trên địa bàn thị trấn Đăk Tô.

Nhà rông văn hóa huyện Đăk Tô

Đây là biểu tượng văn hóa, công trình kiến trúc độc đáo của người dân tộc Xơ Đăng, là nơi sinh hoạt văn hóa, tiếp đón khách, hội họp, liên hoan ăn uống, tổ chức một số lễ hội truyền thống của người dân hàng năm./.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN ĐĂK TÔ