Phone

0260.3831.209

Address

Số 217 Lê Duẩn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

Thời gian mở cửa

07:00 am to 23:00 pm

Email

ubnddakto-kontum@chinhphu.vn

TNC Phát triển: