Chào mừng các bạn đến với website UBND Huyện Đăk Tô
Thủ tục cấp lại bản chính Giấy khai sinh

02.Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cấp lại bản chính Giấy khai sinh

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Công dân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” của Văn phòng HĐND-UBND huyện (có thể gửi qua đường bưu điện). Thời gian: Buổi sáng từ: 7h30’-10h30’, buổi chiều từ 13h30’-16h30’ vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ).

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì thụ lý và viết phiếu hẹn (nếu nộp trực tiếp). Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 3. Công dân nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” của Văn phòng HĐND-UBND huyện. Thời gian: Buổi sáng từ: 7h30’-10h30’, buổi chiều từ 13h30’-16h30’ vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ), trừ giải quyết qua đường bưu điện.

Cách thức thực hiện:

Người yêu cầu cấp bản chính Giấy khai sinh có thể nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính; trong trường hợp gửi qua hệ thống bưu chính, thì các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ phải là bản sao có chứng thực; trường hợp trực tiếp thì nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh (theo mẫu);

- Bản chính Giấy khai sinh cũ (nếu có).

- Giấy ủy quyền (nếu người đề nghị là người được ủy quyền) để chứng minh cho đề nghị của mình là hợp pháp.

- Tiền lệ phí và tiền tem bưu điện gửi qua đường bưu điện tới địa chỉ của Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” của Văn phòng HĐND-UBND huyện  (trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời gian giải quyết:

01 ngày làm việc

03 ngày làm việc nếu phải xác minh

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

Cơ quan thực hiện:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp huyện

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND xã, thị trấn nơi lưu giữ sổ đăng ký khai sinh; Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Kết quả:

Giấy khai sinh (bản chính, cấp lại)

Lệ phí:                      

- Lệ phí cấp lại bản chính giấy khai sinh;

- Mức phí: 10.000 đ/trường hợp.

Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh;

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Thủ tục này được thực hiện trong trường hợp bản chính Giấy khai sinh bị mất, hư hỏng hoặc phải ghi chú quá nhiều nội dung do được thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch hoặc điều chỉnh hộ tịch mà Sổ đăng ký khai sinh còn lưu trữ được.

- Khi đăng ký hộ tịch, nếu cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp cấp huyện  (sau đây gọi là cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp) không biết rõ về nhân thân hoặc nơi cư trú của đương sự, thì yêu cầu xuất trình các giấy tờ sau đây để kiểm tra:

1. Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký hộ tịch để xác định về cá nhân người đó;

2. Sổ hộ khẩu, Sổ đăng ký tạm trú (đối với công dân Việt Nam ở trong nước); Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú hoặc Chứng nhận tạm trú (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam) để làm căn cứ xác định thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo quy định.

3. Trong trường hợp hồ sơ đăng ký hộ tịch được gửi qua hệ thống bưu chính, thì các giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 phải là bản sao có chứng thực; trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ thì nộp bản sao các giấy tờ nêu trên, kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực”.

4. Trường hợp người yêu cầu cấp bản chính giấy khai sinh không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ.

Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên”.

Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ;

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP, ngày 02/02/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 05/2012/TT-BTP, ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp;

- Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của UBND tỉnh Kon Tum.

Đã có:  12 hồ sơ đăng kí
Biểu mẫu, văn bản đính kèm: Không có
Các thủ tục HC cùng lĩnh vực