Chào mừng các bạn đến với website UBND Huyện Đăk Tô
Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh hộ cá thể

02. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh hộ cá thể

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Công dân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” của Văn phòng HĐND-UBND huyện. Thời gian: Buổi sáng từ: 7h30’-10h30’, buổi chiều từ 13h30’-16h30’ vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ).

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì thụ lý và viết phiếu hẹn. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì không thụ lý và hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 3. Công dân nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” của Văn phòng HĐND-UBND huyện. Thời gian: Buổi sáng từ: 7h30’-10h30’, buổi chiều từ 13h30’-16h30’ vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ).

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại cơ quan nhà nước

Thành phần,

số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của hộ kinh doanh

2. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

b)Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết:

5 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ)

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện:

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, UBND huyện

Kết quả:

Giấy Chứng nhận

Lệ phí:

Lệ phí cấp giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh

Mức thu: 100.000 đ/giấy phép

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện

thực hiện TTHC:

 Không

Căn cứ pháp lý:

- Luật doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ - Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp;

- Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp.
Đã có:  8 hồ sơ đăng kí
Biểu mẫu, văn bản đính kèm: Không có