Chào mừng các bạn đến với website UBND Huyện Đăk Tô
Thủ tục Cấp giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh

01. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục Cấp giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” của Văn phòng HĐND-UBND huyện. Thời gian: Buổi sáng từ: 7h30’-10h30’, buổi chiều từ 13h30’-16h30’ vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ).

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì thụ lý và viết phiếu hẹn. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì không thụ lý và hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 3. Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” của Văn phòng HĐND-UBND huyện. Thời gian: Buổi sáng từ: 7h30’-10h30’, buổi chiều từ 13h30’-16h30’ vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ).

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại cơ quan nhà nước

Thành phần,

số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh(theo mẫu).

2. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình.

3. Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập).

4. Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định).

5. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình (đối với ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết:

5 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ)

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện:

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, UBND huyện

Kết quả:

Giấy Chứng nhận

Lệ phí:

Lệ phí cấp giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh

Mức thu: 100.000 đ/giấy phép

Tên mẫu đơn, tờ khai

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh dành cho hộ kinh tế cá thể (mẫusố 01).

Yêu cầu, điều kiện

thực hiện TTHC:

Cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh 01 địa điểm, sử dụng không quá 10 lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh. ( có nhu cầu đăng ký kinh doanh )

Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp;

- Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp.
Đã có:  37 hồ sơ đăng kí
Biểu mẫu, văn bản đính kèm: Không có