Chào mừng các bạn đến với website UBND Huyện Đăk Tô
LỌC THEO LOẠI HỒ SƠ
STT Tên công dân/Tổ chức Hồ sơ đã đăng ký Ngày đăng ký Trạng thái HS
1 Phan Văn Tuân Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hộ kinh tế cá thể và hợp tác xã) 10/06/2015 Đang xử lý
2 Phan Văn Tuân Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị 10/06/2015 Đang xử lý
3 Phan Văn Tuân Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị 10/06/2015 Đang xử lý
4 Phan Văn Tuân Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hộ kinh tế cá thể và hợp tác xã) 11/06/2015 Đang xử lý
5 Phan Văn Tuân Cấp lại bản chính giấy khai sinh 11/06/2015 Chờ tiếp nhập
6 Phan Văn Tuân Cấp lại bản chính giấy khai sinh 12/06/2015 Chờ tiếp nhập
7 Phan Văn Tuân Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị 18/06/2015 Chờ tiếp nhập
8 Phan Văn Tuân Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị 24/08/2015 Chờ tiếp nhập
9 Nguyễn Hải Nam Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hộ kinh tế cá thể và hợp tác xã) 03/09/2015 Chờ tiếp nhập
10 Phan thị thu nga Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị 09/09/2015 Đang xử lý