GIỚI THIỆU

XÃ ĐĂK RƠ NGA

1. Đặc điểm, tình hình:

Xã Đăk Rơ Nga có diện tích 11.320 ha, nằm ở phía Tây Bắc của huyện Đăk Tô, có địa giới hành chính phía Tây và phía Bắc giáp huyện Ngọc Hồi, phía Nam giáp xã Ngọc Tụ, phía Đông giáp các xã Ngọc Tụ, Đăk Trăm và huyện Tu Mơ Rông. Đến tháng 9/2019, tổng dân số xã Đăk Rơ Nga có khoảng 3.700 người. 

2. Chức năng nhiệm vụ:

Chính quyền địa phương ở xã Đăk Rơ Nga hiện nay được thực hiện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Có nhiệm vụ tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn xã; Quyết định những vấn đề của xã trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền; Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương cấp huyện về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở xã; Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã.

3. Danh sách lãnh đạo của Chính quyền xã Đăk Rơ Nga:

- Ông: Phạm Quang Phúc - Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã Đăk Rơ Nga.

- Bà: Chu Thị Va - Phó Bí thư Đảng uỷ xã Đăk Rơ Nga.

- Ông: A Hrút - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Đăk Rơ Nga.

- Ông: Lê Văn Mạnh - Phó Chủ tịch HĐND xã Đăk Rơ Nga.

- Ông: Nguyễn Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Rơ Nga.

- Ông: Lâm Thế Hiển - Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Rơ Nga./.

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN ĐĂK TÔ