Văn Bản Pháp Quy

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
541 645/UBND Tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm (2011-2015) thực hiện Chương trình xây dựng NTM 03/09/2015
542 12/HĐND Tham gia góp ý vào dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. 01/09/2015
543 30/BC-HĐND Tình hình hoạt động trong tháng 8/2015 và chương trình công tác tháng 9/2015 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô. 01/09/2015
544 31/BC-HĐND Kết quả đóng góp ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) 01/09/2015
545 644/UBND Đề xuất sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung một số tiêu chí nông thôn mới 01/09/2015
546 643/UBND Bổ sung, làm rõ việc triển khai Quy hoạch phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum. 01/09/2015
547 06/KH-HĐND Giám sát công tác thu, trích lập và sử dụng quỹ quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện Đăk Tô. 01/09/2015
548 300/BC-UBND ình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; quốc phòng an ninh tháng 8/2015 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2015 01/09/2015
549 03/TB-HĐTD Điểm thi công chức cấp xã năm 2014 huyện Đăk Tô 23/06/2015
550 417/BC-UBND Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2014 trên địa bàn huyện 07/04/2015
551 829/UBND Khẩn trương tổng hợp rà soát, xây dựng quy hoạch tổng thể bố trí dân cư đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 07/04/2015
552 416/BC-UBND Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trái phiếu chính phủ cho báo cáo kinh tế kỹ thuật 07/04/2015
553 414/BC-UBND Rà soát tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ chi phí học tập theo Thông Tư Liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC 07/04/2015
554 831/UBND Nhu cầu vốn vay theo Quyết định số 755/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2014 07/04/2015
Hiển thị 541 - 554 of 554 kết quả.
của 28

DANH MỤC

Video Category

no-categories