DANH SÁCH VĂN BẢN

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
601 650/UBND Giải ngân vốn đầu tư phát triển thuộc kế hoạch vốn năm 2015 04/09/2015
602 649/UBND Đề nghị có giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng Cơ sở Dữ liệu đất đai trên địa bàn huyện Đăk Tô. 04/09/2015
603 646/UBND Khẩn trương thực hiện kiểm kê, rà soát và đề xuất thanh lý, thanh hủy tài sản 03/09/2015
604 645/UBND Tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm (2011-2015) thực hiện Chương trình xây dựng NTM 03/09/2015
605 12/HĐND Tham gia góp ý vào dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. 01/09/2015
606 30/BC-HĐND Tình hình hoạt động trong tháng 8/2015 và chương trình công tác tháng 9/2015 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô. 01/09/2015
607 31/BC-HĐND Kết quả đóng góp ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) 01/09/2015
608 644/UBND Đề xuất sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung một số tiêu chí nông thôn mới 01/09/2015
609 643/UBND Bổ sung, làm rõ việc triển khai Quy hoạch phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum. 01/09/2015
610 06/KH-HĐND Giám sát công tác thu, trích lập và sử dụng quỹ quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện Đăk Tô. 01/09/2015
611 300/BC-UBND ình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; quốc phòng an ninh tháng 8/2015 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2015 01/09/2015
612 03/TB-HĐTD Điểm thi công chức cấp xã năm 2014 huyện Đăk Tô 23/06/2015
613 417/BC-UBND Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2014 trên địa bàn huyện 07/04/2015
614 829/UBND Khẩn trương tổng hợp rà soát, xây dựng quy hoạch tổng thể bố trí dân cư đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 07/04/2015
615 416/BC-UBND Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trái phiếu chính phủ cho báo cáo kinh tế kỹ thuật 07/04/2015
616 414/BC-UBND Rà soát tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ chi phí học tập theo Thông Tư Liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC 07/04/2015
617 831/UBND Nhu cầu vốn vay theo Quyết định số 755/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2014 07/04/2015
618 53/QĐ-UBND Ban hành quy chế quản lý và hoạt động trang thông tin điện tử huyện Đăk Tô 03/04/2012
619 138/QĐ-UBND Ban hành Quy chế trả nhuận bút, thù lao đối vời trang thông tin điện tử huyện Đăk Tô 30/03/2012
Hiển thị 601 - 619 of 619 kết quả.
của 31

HÀNH CHÍNH CÔNG

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH