DANH SÁCH VĂN BẢN

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
581 667/UBND Triển khai các hoạt động tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn huyện 14/09/2015
582 14/HĐND Báo cáo kiểm điểm kết quả hoạt động của Tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016. 11/09/2015
583 323/BC-UBND Diện tích đất tưới nước, cấp nước miễn thu thủy lợi phí năm 2015 11/09/2015
584 322/BC-UBND Rà soát danh mục và biện pháp tưới của các công trình thủy lợi do UBND tỉnh phân cấp cho UBND huyện Đăk Tô quản lý, khai thác 11/09/2015
585 321/BC-UBND Kết quả thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh 11/09/2015
586 320/BC-UBND Kết quả thực hiện Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011 về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững giai đoạn 2011-2015 11/09/2015
587 319/BC-UBND Triển khai thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước” năm 2015 11/09/2015
588 666/UBND Rà soát nhu cầu vay vốn năm 2015 của các đối tượng thụ hưởng theo Quyết định số 755/QĐ-TTg và Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 11/09/2015
589 665/UBND Góp ý vào dự thảo quy hoạch tổng thể bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025 11/09/2015
590 663/UBND Báo cáo tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính quý III/2015. 11/09/2015
591 661/UBND Triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết trung thu năm 2015. 10/09/2015
592 660/UBND Thuyên chuyển và tiếp nhận công chức, viên chức 10/09/2015
593 659/UBND Phối hợp vận động ủng hộ người cao tuổi đặc biệt khó khăn nhân Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam 08/09/2015
594 13/HĐND Đính chính Kế hoạch số 08/KH-HĐND ngày 04/9/2015 08/09/2015
595 304/BC-UBND Kiểm kê các nguồn phóng xạ được sử dụng, lưu trữ trên địa bạn huyện 08/09/2015
596 303/BC-UBND Tổng kết, đánh giá thực hiện Quyết định số 1951/2011/QĐ-TTg, ngày 02/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề trên địa bàn huyện Đăk Tô giai đoạn 2012 - 2015 08/09/2015
597 653/UBND Tổ chức Hội chợ triển lãm 07/09/2015
598 651/UBND Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016. 07/09/2015
599 652/UBND Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tham gia đóng góp ngày công xây dựng công trình 07/09/2015
600 650/UBND Giải ngân vốn đầu tư phát triển thuộc kế hoạch vốn năm 2015 04/09/2015
Hiển thị 581 - 600 of 618 kết quả.
của 31

HÀNH CHÍNH CÔNG

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH