Thông tin chung

Địa chỉ: Đường Hùng Vương - thị trấn Đăk Tô - huyện Đăk Tô - tỉnh Kon Tum

Điện thoại : 0260.3831.251

Email : ubndthitran.dakto-kontum@chinhphu.vn

Tổ chức, bộ máy

1. Ông: Bùi Tiến Lý - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND. Số điện thoại: 0983.457.336. Địa chỉ email: buitienly-kontum@chinhphu.vn.

2. Ông: Nguyễn Xuân Thịnh - Phó Chủ tịch UBND. Số điện thoại: 0972.041.071. Địa chỉ email: nguyenxuanthinh-kontum@chinhphu.vn.

3. Bà: Trần Hương Viên - Phó Chủ tịch UBND. Số điện thoại: 0978.474.124. Địa chỉ email: tranhuongvien-kontum@chinhphu.vn.